Chat hỗ trợ
Chat ngay

Giới thiệu      Hỗ trợ     Bản đồ       Giỏ hàng        Liên hệ
     
                                                        
Tìm kiếm nâng cao Xin Chào QUÝ KHÁCH Đăng nhập


GIỎ HÀNG
SO SÁNH
THÔNG TIN MỚI
 
XE ĐẠP THỂ THAO GIÁ TỪ 8 Triệu ĐẾN 10 Triệu(VNĐ)
Có tổng cộng 215 sản phẩm
 

Xe đạp đua HUGE Power 2 2022 Đen Xanh
Xe đạp đua HUGE Power 2 2022 Đen Xanh
8.200.000 VND

Xe đạp đua HUGE Power 2 2022 Đen đỏ
Xe đạp đua HUGE Power 2 2022 Đen đỏ
8.200.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT 2021 ATX 610 (NJ) Trắng Xanh Dương
Xe đạp địa hình GIANT 2021 ATX 610 (NJ) Trắng Xanh Dương
8.300.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT 2021 ATX 610 (NJ) Trắng Cam
Xe đạp địa hình GIANT 2021 ATX 610 (NJ) Trắng Cam
8.300.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT 2021 ATX 610 (NJ) Đen Đỏ
Xe đạp địa hình GIANT 2021 ATX 610 (NJ) Đen Đỏ
8.300.000 VND

Xe Đạp Địa Hình MTB GIANT ATX 26 Black
Xe Đạp Địa Hình MTB GIANT ATX 26 Black
8.390.000 VND

Xe Đạp Địa Hình MTB GIANT ATX 26 Blue
Xe Đạp Địa Hình MTB GIANT ATX 26 Blue
8.390.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT 2021 ATX 620 Đen lá
Xe đạp địa hình GIANT 2021 ATX 620 Đen lá
8.450.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT 2021 ATX 620 Xanh Dương
Xe đạp địa hình GIANT 2021 ATX 620 Xanh Dương
8.450.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT 2021 ATX 620 Đỏ đen
Xe đạp địa hình GIANT 2021 ATX 620 Đỏ đen
8.450.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT 2021 INEED 1500 Hồng
Xe đạp thể thao GIANT 2021 INEED 1500 Hồng
8.450.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT 2021 INEED 1500 Kem
Xe đạp thể thao GIANT 2021 INEED 1500 Kem
8.450.000 VND

Xe đạp địa hình TRINX D500 Elite 2022 Red Blue
Xe đạp địa hình TRINX D500 Elite 2022 Red Blue
8.499.000 VND 8.800.000

Xe đạp địa hình TRINX D500 Elite 2022 Blue Green
Xe đạp địa hình TRINX D500 Elite 2022 Blue Green
8.499.000 VND 8.800.000

Xe đạp thể thao CHEVAUX XK Pro Xanh Dương
Xe đạp thể thao CHEVAUX XK Pro Xanh Dương
8.500.000 VND

Xe đạp thể thao CHEVAUX XK Pro Đen
Xe đạp thể thao CHEVAUX XK Pro Đen
8.500.000 VND

Xe đạp thể thao CHEVAUX XK Pro Trắng
Xe đạp thể thao CHEVAUX XK Pro Trắng
8.500.000 VND

Xe đạp thể thao CHEVAUX XK Pro Xanh Lục
Xe đạp thể thao CHEVAUX XK Pro Xanh Lục
8.500.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX SAKA Xanh
Xe đạp địa hình CHEVAUX SAKA Xanh
8.590.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX SAKA Xám
Xe đạp địa hình CHEVAUX SAKA Xám
8.590.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX SAKA Trắng
Xe đạp địa hình CHEVAUX SAKA Trắng
8.590.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX SAKA Tím
Xe đạp địa hình CHEVAUX SAKA Tím
8.590.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ATX 610 24 Đen đỏ
Xe đạp thể thao GIANT ATX 610 24 Đen đỏ
8.750.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ATX 610 24 Trắng cam
Xe đạp thể thao GIANT ATX 610 24 Trắng cam
8.750.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ATX 610 24 Trắng xanh dương
Xe đạp thể thao GIANT ATX 610 24 Trắng xanh dương
8.750.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ATX 610 24 Xanh lá
Xe đạp thể thao GIANT ATX 610 24 Xanh lá
8.750.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ATX 618 2020 Xanh dương
Xe đạp thể thao GIANT ATX 618 2020 Xanh dương
8.750.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ATX 618 2020 Đỏ
Xe đạp thể thao GIANT ATX 618 2020 Đỏ
8.750.000 VND

Xe Đạp Địa Hình GIANT 2023 ATX 620 Trắng
Xe Đạp Địa Hình GIANT 2023 ATX 620 Trắng
8.750.000 VND

Xe Đạp Địa Hình GIANT 2023 ATX 620 Đen
Xe Đạp Địa Hình GIANT 2023 ATX 620 Đen
8.750.000 VND

Xe Đạp Địa Hình GIANT 2023 ATX 620 Xanh
Xe Đạp Địa Hình GIANT 2023 ATX 620 Xanh
8.750.000 VND

Xe Đạp Địa Hình GIANT 2023 ATX 620 Ghi
Xe Đạp Địa Hình GIANT 2023 ATX 620 Ghi
8.750.000 VND

Xe đạp gấp Folding GIANT FD-806
Xe đạp gấp Folding GIANT FD-806
8.790.000 VND

Xe đạp địa hình MTB GIANT ATX 620 2022
Xe đạp địa hình MTB GIANT ATX 620 2022
8.790.000 VND

Xe Đạp Địa Hình MTB GIANT ATX 27.5 2022 Bue
Xe Đạp Địa Hình MTB GIANT ATX 27.5 2022 Bue
8.790.000 VND

Xe Đạp Địa Hình MTB GIANT ATX 27.5 2022 Black
Xe Đạp Địa Hình MTB GIANT ATX 27.5 2022 Black
8.790.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX VK PRO 2024 Xám
Xe đạp địa hình CHEVAUX VK PRO 2024 Xám
8.990.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX VK PRO 2024 Đen
Xe đạp địa hình CHEVAUX VK PRO 2024 Đen
8.990.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX VK PRO 2024 Xanh
Xe đạp địa hình CHEVAUX VK PRO 2024 Xanh
8.990.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX VK PRO 2024 Trắng
Xe đạp địa hình CHEVAUX VK PRO 2024 Trắng
8.990.000 VND

Xe đạp địa hình Chevaux CK Pro Xanh Dương
Xe đạp địa hình Chevaux CK Pro Xanh Dương
8.990.000 VND

Xe đạp địa hình Chevaux CK Pro Đen
Xe đạp địa hình Chevaux CK Pro Đen
8.990.000 VND

Xe đạp địa hình Chevaux CK Pro Nâu
Xe đạp địa hình Chevaux CK Pro Nâu
8.990.000 VND

Xe đạp địa hình Chevaux CK Pro Trắng
Xe đạp địa hình Chevaux CK Pro Trắng
8.990.000 VND

Xe đạp thể thao CHEVAUX HK PRO Trắng
Xe đạp thể thao CHEVAUX HK PRO Trắng
8.990.000 VND

Xe đạp thể thao CHEVAUX HK PRO Xám
Xe đạp thể thao CHEVAUX HK PRO Xám
8.990.000 VND

Xe đạp thể thao CHEVAUX HK PRO Bạc
Xe đạp thể thao CHEVAUX HK PRO Bạc
8.990.000 VND

Xe đạp thể thao CHEVAUX HK PRO Đen
Xe đạp thể thao CHEVAUX HK PRO Đen
8.990.000 VND

Xe đạp thể thao CHEVAUX HK PRO Xanh ngọc
Xe đạp thể thao CHEVAUX HK PRO Xanh ngọc
8.990.000 VND

Xe đạp địa hình Giant 2021 ATX 728 Xanh Dương
Xe đạp địa hình Giant 2021 ATX 728 Xanh Dương
8.999.000 VND

Xe đạp địa hình Giant Liv MEME 2 2021 Đen
Xe đạp địa hình Giant Liv MEME 2 2021 Đen
9.200.000 VND

Xe đạp địa hình Giant Liv MEME 2 2021 Trắng
Xe đạp địa hình Giant Liv MEME 2 2021 Trắng
9.200.000 VND

Xe đạp địa hình Giant Liv MEME 2 2021 Xanh
Xe đạp địa hình Giant Liv MEME 2 2021 Xanh
9.200.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT 2021 INEED HUNTER 2.0 Xanh đậm
Xe đạp thể thao GIANT 2021 INEED HUNTER 2.0 Xanh đậm
9.200.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT 2021 INEED HUNTER 2.0 Xanh
Xe đạp thể thao GIANT 2021 INEED HUNTER 2.0 Xanh
9.200.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT 2021 INEED HUNTER 2.0 Ghi
Xe đạp thể thao GIANT 2021 INEED HUNTER 2.0 Ghi
9.200.000 VND

Xe Đạp Địa Hình LIV 2023 MEME 2 Trắng
Xe Đạp Địa Hình LIV 2023 MEME 2 Trắng
9.200.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ATX 660 2020 Đen đỏ
Xe đạp thể thao GIANT ATX 660 2020 Đen đỏ
9.250.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ATX 660 2020 Đen
Xe đạp thể thao GIANT ATX 660 2020 Đen
9.250.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ATX 660 2020 Trắng
Xe đạp thể thao GIANT ATX 660 2020 Trắng
9.250.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT ATX 660 2022 Đen
Xe đạp địa hình GIANT ATX 660 2022 Đen
9.450.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT ATX 660 2022 Trắng
Xe đạp địa hình GIANT ATX 660 2022 Trắng
9.450.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT ATX 660 2022 Ghi
Xe đạp địa hình GIANT ATX 660 2022 Ghi
9.450.000 VND

Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 Altus 27.5 2022 Black Red
Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 Altus 27.5 2022 Black Red
9.499.000 VND

Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 Altus 27.5 2022 Black Green
Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 Altus 27.5 2022 Black Green
9.499.000 VND

Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 Altus 27.5 2022 Blue Red
Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 Altus 27.5 2022 Blue Red
9.499.000 VND

Xe đạp địa hình TRINX TX28 2021 Đen xanh lá
Xe đạp địa hình TRINX TX28 2021 Đen xanh lá
9.499.000 VND

Xe đạp địa hình TRINX TX28 2021 Đen đỏ
Xe đạp địa hình TRINX TX28 2021 Đen đỏ
9.499.000 VND

Xe Đạp Địa Hình LIV 2022 BLISS 26 Xanh
Xe Đạp Địa Hình LIV 2022 BLISS 26 Xanh
9.500.000 VND

Xe Đạp Địa Hình LIV 2022 BLISS 26 Xanh đậm
Xe Đạp Địa Hình LIV 2022 BLISS 26 Xanh đậm
9.500.000 VND

Xe đạp thể thao Giant Escape 3 City 2021 Đen
Xe đạp thể thao Giant Escape 3 City 2021 Đen
9.650.000 VND

Xe đạp thể thao Giant Escape 3 City 2021 Xám Cam
 Xe đạp thể thao Giant Escape 3 City 2021 Xám Cam
9.650.000 VND

Xe đạp địa hình MTB GIANT Rincon 2 26 2022
Xe đạp địa hình MTB GIANT Rincon 2 26 2022
9.690.000 VND

Xe đạp đua Sunpeed Sora 2x8 Speeds Black
Xe đạp đua Sunpeed Sora 2x8 Speeds Black
9.699.000 VND

Xe đạp đua Sunpeed Sora 2x8 Speeds Silver
Xe đạp đua Sunpeed Sora 2x8 Speeds Silver
9.699.000 VND

Xe đạp đua Sunpeed Sora 2x8 Speeds Blue
Xe đạp đua Sunpeed Sora 2x8 Speeds Blue
9.699.000 VND

Xe Đạp Đường Phố Momentum Ineed Street 700C 2024 Đen
Xe Đạp Đường Phố Momentum Ineed Street 700C 2024 Đen
9.790.000 VND 11.400.000

Xe Đạp Đường Phố Momentum Ineed Street 700C 2024 Trắng Xám
Xe Đạp Đường Phố Momentum Ineed Street 700C 2024 Trắng Xám
9.790.000 VND 11.400.000

Xe Đạp Đường Phố Momentum Ineed Street 700C 2024 Xám
Xe Đạp Đường Phố Momentum Ineed Street 700C 2024 Xám
9.790.000 VND 11.400.000

Xe đạp địa hình TRINX X1 27.5 2021 Xanh dương
Xe đạp địa hình TRINX X1 27.5 2021 Xanh dương
9.799.000 VND

Xe đạp địa hình TRINX X1 27.5 2021 Đen đỏ
Xe đạp địa hình TRINX X1 27.5 2021 Đen đỏ
9.799.000 VND

Xe đạp địa hình TRINX X1 27.5 2021 Đen xanh dương
Xe đạp địa hình TRINX X1 27.5 2021  Đen xanh dương
9.799.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX NIKKO Xám
Xe đạp địa hình CHEVAUX NIKKO Xám
9.990.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX NIKKO Bạc
Xe đạp địa hình CHEVAUX NIKKO Bạc
9.990.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX NIKKO Đen
Xe đạp địa hình CHEVAUX NIKKO Đen
9.990.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX NIKKO Xanh dương
Xe đạp địa hình CHEVAUX NIKKO Xanh dương
9.990.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX NIKKO Xanh Rêu
Xe đạp địa hình CHEVAUX NIKKO Xanh Rêu
9.990.000 VND
  
TƯ VẤN BÁN HÀNG:  (028) 2253 0644 - (024) 3200 7497        Kết nối:                    
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Giới thiệu shopxedap Thông tin Khuyến mãi
Một số hình ảnh Chuỗi cửa hàng Hướng dẫn mua hàng
Tuyển dụng Hướng dẫn thanh toán
Hoạt động của TOÀN THẮNG CYCLES Phương thức chuyển hàng & Phí
Tin tức về thị trường Xe đạp Hỏi đáp thường gặp
Facebook Fanpage Bản đồ đến cửa hàng
HẬU MÃI & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUY ĐỊNH
Tra cứu Lịch sử đơn hàng online Quy định đổi trả hàng
Trung tâm bảo hành chính hãng Các quy định về bảo hành sản phẩm
Tra cứu Thông tin bảo hành Chính sách bảo mật
DỊCH VỤ LIÊN HỆ
Các dịch vụ xe đạp Hệ thống cửa hàng
Dịch vụ cho thuê xe đạp tại TP.HCM Liên hệ
Góp ý - khiếu nại
Sơ đồ website
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 shopxedap.vn - TOAN THANG CYCLES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

Xe dap the thao
 Xe đạp địa hình Xe đạp đua Xe đạp thể thao đường phố Xe đạp trẻ em từ 2 đến 4 tuổi Xe đạp trẻ em từ 3 đến 5 tuổi Xe đạp trẻ em từ 4 đến 7 tuổi Xe đạp trẻ em từ từ 5 đến 8 Xe đạp trẻ em từ 6 đến 11 tuổi Xe đạp Giant Xe đạp Jett Xe đạp GT Xe đạp Cannondale Xe đạp Trinx Xe đạp nhật khẩu khác Xe đạp Gấp Xe đạp BMX Xe đạp Fixed Gear Xe đạp thể thao mini Xe đạp bánh béo Xe đạp Fat Bike Xe đạp điện Bình nước - Gọng bình Bơm xe đạp Các loại đèn Yên xe - Bọc yên Chuông - Kính chiếu hậu Vè chắn bùn Đồng hồ tốc độ Đồ nghề xe đạp Chăm sóc bão dưỡng xe đạp Túi treo xe đạp - Giỏ,Rổ Pêdan - Bàn đạp Baga - Chân chống Bộ group Ghi đông - Pô tăng - Cốt yên Vỏ Ruột Đùm - Niền căm - Bánh bộ Thắng đĩa - Thắng gôm Tay nắm - Dây quấn Giò dĩa Sang đĩa Cùi đề Líp sên Dây cáp và phụ kiện Yên - Khóa yên xe đạp Sườn - Phuột Mũ bảo hiểm Áo xe đạp Quần xe đạp Quần áo bộ xe đạp Găng tay xe đạp Mắt kinh Giày dành cho xe đạp Mũ bảo hiểm xe đạp trẻ em Trang phục xe đạp khác
 
 

CÔNG TY TNHH XE ĐẠP TOÀN THẮNG
Số ĐKKD: 0312803059 - Ngày cấp: 02/06/2014
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phú
Email: contact@shopxedap.vn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bản quyền Nội dung

DMCA.com Protection Status

CÔNG TY TNHH XE ĐẠP TOÀN THẮNG - TOAN THANG CYCLES
VPGD: 537/8B Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Email: contact@shopxedap.vn    Tel: 0378.431.789 - 3960 3581 - Hà Nội Tel: (024) 3200 7497- (024) 3200.4156   
Hotline: 0914.990.479 - 0378.431.789
CÁC SHOWROOM TRỰC THUỘC CÔNG TY
HỒ CHÍ MINH
Quận Tân Bình 321 Hồng Lạc, P. 10 Tel: (028) 2253 0644
Quận 7 D36 Đường Số 1, KDC Chợ Lớn, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q.7 Tel: (028) 3773 0419
Quận Gò Vấp 537/8B Nguyễn Oanh, P.17 Tel: (028) 3592 0679
HÀ NỘI
Quận Hà Đông 13A Khu Đấu Giá Kiến Hưng, Đường Kiến Hưng, P. Kiến Hưng Tel: (024) 3200 4156
ĐÀ NẴNG
Quận Sơn Trà 161 Trần Hưng Đạo, P. Naị Hiên Đông Tel: (023) 6374 1494
Xem thêm

 

CAM KẾT TỪ TOAN THANG CYCLES

 

 

 Cam kết bảo hành tuyệt đối khi sử dụngCam kết hài lòng tuyệt đốiGiao dịch an toàn tuyệt đối


CHẤP NHẬN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA