Chat hỗ trợ
Chat ngay

Giới thiệu      Hỗ trợ     Bản đồ       Giỏ hàng        Liên hệ
     
                                                        
Tìm kiếm nâng cao Xin Chào QUÝ KHÁCH Đăng nhập


GIỎ HÀNG
SO SÁNH
THÔNG TIN MỚI
 
XE ĐẠP THỂ THAO GIÁ TỪ 15 Triệu ĐẾN 20 Triệu(VNĐ)
Có tổng cộng 193 sản phẩm
 

Xe Đạp Địa Hình LIV 2023 CATE 1
Xe Đạp Địa Hình LIV 2023 CATE 1
15.250.000 VND

Xe Đạp Thể Thao GIANT 2022 ESCAPE RX 2 D Đen
Xe Đạp Thể Thao GIANT 2022 ESCAPE RX 2 D Đen
15.250.000 VND

Xe Đạp Thể Thao GIANT 2022 ESCAPE RX 2 D Xanh
Xe Đạp Thể Thao GIANT 2022 ESCAPE RX 2 D Xanh
15.250.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT ATX 860 Nâu 2024
Xe đạp địa hình GIANT ATX 860 Nâu 2024
15.650.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT ATX 860 Đen 2024
Xe đạp địa hình GIANT ATX 860 Đen 2024
15.650.000 VND

Xe đạp thể thao đua Giant OCR 5300 2019 Đen Vàng
Xe đạp thể thao đua Giant OCR 5300 2019 Đen Vàng
15.900.000 VND

Xe đạp thể thao đua Giant OCR 5300 2019 Trắng Đỏ
Xe đạp thể thao đua Giant OCR 5300 2019 Trắng Đỏ
15.900.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT 2019 XTC 800 Đen Cam ( 2019 XTC 800 27.5)
Xe đạp địa hình GIANT 2019 XTC 800  Đen Cam ( 2019 XTC 800 27.5)
16.050.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE 1 D 2021 Ghi
Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE 1 D 2021 Ghi
16.050.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT TROOPER 5100 2022 Ghi (Nam)
Xe đạp thể thao GIANT TROOPER 5100 2022 Ghi (Nam)
16.450.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT TROOPER 5100 2022 Xanh (Nam)
Xe đạp thể thao GIANT TROOPER 5100 2022 Xanh (Nam)
16.450.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT TROOPER 5100 2022 Ghi (Nữ)
Xe đạp thể thao GIANT TROOPER 5100 2022 Ghi (Nữ)
16.450.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT TROOPER 5100 2022 Xanh (Nữ)
Xe đạp thể thao GIANT TROOPER 5100 2022 Xanh (Nữ)
16.450.000 VND

Xe đạp thể thao MOMENTUM Iride UX 3S 2022
Xe đạp thể thao MOMENTUM Iride UX 3S 2022
16.790.000 VND

Xe đạp đua Giant SCR 2 2022 Đen đỏ
Xe đạp đua Giant SCR 2 2022 Đen đỏ
16.900.000 VND

Xe đạp đua Giant SCR 2 2022 Đen xanh
Xe đạp đua Giant SCR 2 2022 Đen xanh
16.900.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE RX 2 D 2023 Xanh
Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE RX 2 D 2023 Xanh
16.900.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE RX 2 D 2023 Đỏ
Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE RX 2 D 2023 Đỏ
16.900.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE RX 2 D 2023 Ghi
Xe đạp thể thao GIANT ESCAPE RX 2 D 2023 Ghi
16.900.000 VND

Xe Đạp Đua Giant SCR 2 2024
Xe Đạp Đua Giant SCR 2 2024
16.990.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX SONIC Xanh
Xe đạp địa hình CHEVAUX SONIC Xanh
16.990.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX SONIC Đen
Xe đạp địa hình CHEVAUX SONIC Đen
16.990.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX SONIC Trắng
Xe đạp địa hình CHEVAUX SONIC Trắng
16.990.000 VND

Xe đạp địa hình CHEVAUX SONIC Xám
Xe đạp địa hình CHEVAUX SONIC Xám
16.990.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT 2022 XTC 800 Xanh Cam
Xe đạp địa hình GIANT 2022 XTC 800 Xanh Cam
17.250.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT 2022 XTC 800 Xanh Dương
Xe đạp địa hình GIANT 2022 XTC 800 Xanh Dương
17.250.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT 2022 XTC 800 Ghi
Xe đạp địa hình GIANT 2022 XTC 800 Ghi
17.250.000 VND

Xe đạp địa hình GIANT 2022 XTC 800 Đen Xanh Lá
Xe đạp địa hình GIANT 2022 XTC 800 Đen Xanh Lá
17.250.000 VND

Xe đạp đua Giant OCR Classic 2020 Xanh
Xe đạp đua Giant OCR Classic 2020 Xanh
17.250.000 VND

Xe đạp đua Giant OCR Classic 2020 Ghi
Xe đạp đua Giant OCR Classic 2020 Ghi
17.250.000 VND

Xe đạp đia hình XTC CLASSIC 2023 Đen
Xe đạp đia hình XTC CLASSIC 2023 Đen
17.250.000 VND

Xe đạp đia hình XTC CLASSIC 2023 Ghi Xanh
Xe đạp đia hình XTC CLASSIC 2023 Ghi Xanh
17.250.000 VND

Xe Đạp Địa Hình XTC 800 2023 Ghi
Xe Đạp Địa Hình XTC 800 2023 Ghi
17.250.000 VND

Xe Đạp Địa Hình XTC 800 2023 Đen
Xe Đạp Địa Hình XTC 800 2023 Đen
17.250.000 VND

Xe Đạp Địa Hình XTC 800 2023 Đỏ
Xe Đạp Địa Hình XTC 800 2023 Đỏ
17.250.000 VND

Xe đạp thể thao Giant 2021 Liv Aimez SL2 Đỏ
Xe đạp thể thao Giant 2021 Liv Aimez SL2 Đỏ
17.250.000 VND

Xe đạp thể thao Giant 2021 Liv Aimez SL2 Hồng
Xe đạp thể thao Giant 2021 Liv Aimez SL2 Hồng
17.250.000 VND

Xe đạp địa hình Liv 2021 TEMPT 2 Trắng
Xe đạp địa hình Liv 2021 TEMPT 2 Trắng
17.700.000 VND

Xe đạp địa hình Liv 2021 TEMPT 2 Đồng
Xe đạp địa hình Liv 2021 TEMPT 2 Đồng
17.700.000 VND

Xe Đạp Địa Hình LIV 2023 TEMPT 2 Hồng
Xe Đạp Địa Hình LIV 2023 TEMPT 2 Hồng
17.700.000 VND

Xe Đạp Địa Hình LIV 2023 TEMPT 2 Xanh
Xe Đạp Địa Hình LIV 2023 TEMPT 2 Xanh
17.700.000 VND

Xe đạp đua Road GIANT Contend 3 2022
Xe đạp đua Road GIANT Contend 3 2022
17.990.000 VND

Xe đạp thể thao Giant Liv Aimez SL 2 2022 Trắng
Xe đạp thể thao Giant Liv Aimez SL 2 2022 Trắng
18.050.000 VND

Xe đạp thể thao Giant Liv Aimez SL 2 2022 Xanh Hồng
Xe đạp thể thao Giant Liv Aimez SL 2 2022 Xanh Hồng
18.050.000 VND

Xe đạp Touring Giant 2022 Revolt F-2 Xanh
Xe đạp Touring Giant 2022 Revolt F-2 Xanh
18.050.000 VND

Xe đạp Touring Giant 2022 Revolt F-2 Đỏ
Xe đạp Touring Giant 2022 Revolt F-2 Đỏ
18.050.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT FASTROAD SL2 2021 Xanh Lá
Xe đạp thể thao GIANT FASTROAD SL2 2021 Xanh Lá
18.050.000 VND

Xe đạp thể thao GIANT FASTROAD SL2 2021 Xanh dương
Xe đạp thể thao GIANT FASTROAD SL2 2021 Xanh dương
18.050.000 VND

Xe Đạp Đường Phố Touring GIANT FastRoad SL 2 2021
Xe Đạp Đường Phố Touring GIANT FastRoad SL 2 2021
18.050.000 VND

Xe Đạp Địa Hình XTC 800 29 Ghi xanh 2024
Xe Đạp Địa Hình XTC 800 29 Ghi xanh 2024
18.050.000 VND

Xe Đạp Địa Hình XTC 800 29 Rêu 2024
Xe Đạp Địa Hình XTC 800 29 Rêu 2024
18.050.000 VND

Xe đạp thể thao Giant Liv AIMEZ SL 2 2024
Xe đạp thể thao Giant Liv AIMEZ SL 2 2024
18.050.000 VND

Xe Đạp Địa Hình XTC 800 29 Đen 2024
Xe Đạp Địa Hình XTC 800 29 Đen 2024
18.050.000 VND

Xe đạp địa hình MTB LIV Tempt 29 12022
Xe đạp địa hình MTB LIV Tempt 29 12022
18.390.000 VND

Xe đạp địa hình MTB GIANT TALON 29 1 2022
Xe đạp địa hình MTB GIANT TALON 29 1 2022
18.390.000 VND

Xe Đạp Đua Giant SCR D-M 2023 Trắng
Xe Đạp Đua Giant SCR D-M 2023 Trắng
18.900.000 VND

Xe Đạp Đua Giant SCR D-M 2023 Đỏ mận
Xe Đạp Đua Giant SCR D-M 2023 Đỏ mận
18.900.000 VND

Xe Đạp Đua Giant CONTEND 2 2024 Xanh
Xe Đạp Đua Giant CONTEND 2 2024 Xanh
19.300.000 VND

Xe Đạp Đua Giant CONTEND 2 2024 Đen
Xe Đạp Đua Giant CONTEND 2 2024 Đen
19.300.000 VND

Xe đạp đua Giant SCR-D 2022 Đen đỏ
Xe đạp đua Giant SCR-D 2022 Đen đỏ
19.300.000 VND

Xe Đạp Đua GIANT 2022 SCR-D Bạc Xanh
Xe  Đạp Đua GIANT 2022 SCR-D Bạc Xanh
19.300.000 VND

Xe Đạp Đua GIANT 2022 SCR-D Đen đỏ
Xe  Đạp Đua GIANT 2022 SCR-D Đen đỏ
19.300.000 VND

Xe Đạp Touring GIANT 2022 TROOPER 5300
Xe Đạp Touring GIANT 2022 TROOPER 5300
19.700.000 VND

Xe đạp đua Road GIANT Contend 2 2022
Xe đạp đua Road GIANT Contend 2 2022
19.990.000 VND
  
TƯ VẤN BÁN HÀNG:  (028) 2253 0644 - (024) 3200 7497        Kết nối:                    
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Giới thiệu shopxedap Thông tin Khuyến mãi
Một số hình ảnh Chuỗi cửa hàng Hướng dẫn mua hàng
Tuyển dụng Hướng dẫn thanh toán
Hoạt động của TOÀN THẮNG CYCLES Phương thức chuyển hàng & Phí
Tin tức về thị trường Xe đạp Hỏi đáp thường gặp
Facebook Fanpage Bản đồ đến cửa hàng
HẬU MÃI & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUY ĐỊNH
Tra cứu Lịch sử đơn hàng online Quy định đổi trả hàng
Trung tâm bảo hành chính hãng Các quy định về bảo hành sản phẩm
Tra cứu Thông tin bảo hành Chính sách bảo mật
DỊCH VỤ LIÊN HỆ
Các dịch vụ xe đạp Hệ thống cửa hàng
Dịch vụ cho thuê xe đạp tại TP.HCM Liên hệ
Góp ý - khiếu nại
Sơ đồ website
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 shopxedap.vn - TOAN THANG CYCLES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

Xe dap the thao
 Xe đạp địa hình Xe đạp đua Xe đạp thể thao đường phố Xe đạp trẻ em từ 2 đến 4 tuổi Xe đạp trẻ em từ 3 đến 5 tuổi Xe đạp trẻ em từ 4 đến 7 tuổi Xe đạp trẻ em từ từ 5 đến 8 Xe đạp trẻ em từ 6 đến 11 tuổi Xe đạp Giant Xe đạp Jett Xe đạp GT Xe đạp Cannondale Xe đạp Trinx Xe đạp nhật khẩu khác Xe đạp Gấp Xe đạp BMX Xe đạp Fixed Gear Xe đạp thể thao mini Xe đạp bánh béo Xe đạp Fat Bike Xe đạp điện Bình nước - Gọng bình Bơm xe đạp Các loại đèn Yên xe - Bọc yên Chuông - Kính chiếu hậu Vè chắn bùn Đồng hồ tốc độ Đồ nghề xe đạp Chăm sóc bão dưỡng xe đạp Túi treo xe đạp - Giỏ,Rổ Pêdan - Bàn đạp Baga - Chân chống Bộ group Ghi đông - Pô tăng - Cốt yên Vỏ Ruột Đùm - Niền căm - Bánh bộ Thắng đĩa - Thắng gôm Tay nắm - Dây quấn Giò dĩa Sang đĩa Cùi đề Líp sên Dây cáp và phụ kiện Yên - Khóa yên xe đạp Sườn - Phuột Mũ bảo hiểm Áo xe đạp Quần xe đạp Quần áo bộ xe đạp Găng tay xe đạp Mắt kinh Giày dành cho xe đạp Mũ bảo hiểm xe đạp trẻ em Trang phục xe đạp khác
 
 

CÔNG TY TNHH XE ĐẠP TOÀN THẮNG
Số ĐKKD: 0312803059 - Ngày cấp: 02/06/2014
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phú
Email: contact@shopxedap.vn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bản quyền Nội dung

DMCA.com Protection Status

CÔNG TY TNHH XE ĐẠP TOÀN THẮNG - TOAN THANG CYCLES
VPGD: 537/8B Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Email: contact@shopxedap.vn    Tel: 0378.431.789 - 3960 3581 - Hà Nội Tel: (024) 3200 7497- (024) 3200.4156   
Hotline: 0914.990.479 - 0378.431.789
CÁC SHOWROOM TRỰC THUỘC CÔNG TY
HỒ CHÍ MINH
Quận Tân Bình 321 Hồng Lạc, P. 10 Tel: (028) 2253 0644
Quận 7 D36 Đường Số 1, KDC Chợ Lớn, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q.7 Tel: (028) 3773 0419
Quận Gò Vấp 537/8B Nguyễn Oanh, P.17 Tel: (028) 3592 0679
HÀ NỘI
Quận Hà Đông 13A Khu Đấu Giá Kiến Hưng, Đường Kiến Hưng, P. Kiến Hưng Tel: (024) 3200 4156
ĐÀ NẴNG
Quận Sơn Trà 161 Trần Hưng Đạo, P. Naị Hiên Đông Tel: (023) 6374 1494
Xem thêm

 

CAM KẾT TỪ TOAN THANG CYCLES

 

 

 Cam kết bảo hành tuyệt đối khi sử dụngCam kết hài lòng tuyệt đốiGiao dịch an toàn tuyệt đối


CHẤP NHẬN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA